Informacje zebrane podczas wywiadu psychologicznego jak i w trakcie dalszego procesu świadczenia pomocy psychologicznej w postaci danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia dziecka lub dzieci i inne informacje przekazywane przez klienta lub klientkę podczas konsultacji są przechowywane w sejfie, do którego wyłączny dostęp ma Joanna Pakulska-Bobrzik. Dane pozyskane drogą cyfrową są przechowywane w pliku chronionym hasłem znanym wyłącznie Joannie Pakulskiej-Bobrzik.

Dane przetwarzane są wyłącznie w związku z wybraną przez Ciebie usługą i są niezbędne do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat od ostatniej konsultacji. Istnieje możliwość ich szybszego usunięcia. W tym celu należy przesłać pisemną prośbę na adres: kontakt@joannapakulska.pl lub adres biura. Dane osobowe niezbędne do rozliczenia będą przechowywane przez 10 lat ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa prawnego obowiązującego na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Wgląd do Twoich danych ma wyłącznie osoba prowadząca konsultacje, tj. Joanna Pakulska-Bobrzik.

Administratorem danych jest Joanna Pakulska-Bobrzik z siedzibą przy ulicy Stadtweg 4 34497 Lelbach Deutschland

Pin It on Pinterest